مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پارس تابلو صنعت برگزار شد

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پارس تابلو صنعت.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت پارس تابلو صنعت.

در این جلسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس مستقل انتخاب گردید.

در این جلسه گزارش عملکرد، صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲، و همچنین گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره توسط مدیر عامل به مجمع ارائه شد ،
و همچنین با رآی اعضا روزنامه ابرار مجدداً به‌عنوان روزنامه رسمی شرکت پارس تابلو صنعت انتخاب گردید.

روز صنعت و معدن

دهم تیر ماه، روز صنعت و معدن بر همه صنعتگران و فعالان این عرصه مبارک باد.

دهم تیر ماه، روز صنعت و معدن بر همه صنعتگران و فعالان این عرصه مبارک باد.

یکسال از رفتن پدر گذشت

یکسال از حضور و گفتار بنیانگذارمان و پدر عزیزمان محروم هستیم. اما همچنان برای ادامه راه ایشان سخت میکوشیم.

روز ملی صنعت برق گرامی باد

روز جهانی کارگر گرامی باد

تجلیل از بازنشستگان شرکت پارس تابلو

در انتهای سال ۱۳۹۳ که طبیعت در حال آماده شدن برای پوشیدن رخت نو بر تن بود ، بر آن شدیم تا تجدید خاطره ای با تعدادی از بازنشستگان که در این عمر ۳۳ ساله شرکت با ما همراه بوده و سالهای خوشی را در کنارشان گذرانده ایم ، داشته باشیم. به قول آقای مهندس مهدی عسگری کیا ( از همکاران گذشته پارس تابلو) به رغم خشکسالی چند سال گذشته صنعت کشور، پارس تابلو هنوز خیس از محبت همکاران ارزشمندش است و امیدواریم به همت همه عزیزان ، دوباره شاهد رونق و شکوفایی صنعت کشور و پارس تابلو باشیم.

شاد زی مهر افزون

انعقاد قرارداد سد دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان

با توجه به رویکرد افزایش صادرات و نگاه جدید مجموعه ، شرکت پارس تابلو قرارداد طراحی ، تامین و اجرای سد خاکی دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان را به ارزش ۳۸ میلیون دلار منعقد کرده است. شرکت پارس تابلو پس از انعقاد قرارداد های اجرا و تامین تجهیزات با کشورهای ارمنستان و سوریه به ارزش ۴۶ میلیون یورو ، بر آن است که با اجرای مناسب این پروژه ها مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات را برای شرکتهای ایرانی هموار گرداند.